Trenervett ungdomsidrett

Oppdatert 01.06.2021


«De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var at treneren var der når det gikk tungt,
satte krav når det gikk lett, hadde humør, var rettferdig og hadde peiling på fotball.»

OPPSUMMERING AV SVAR FRA 100 LANDSLAGSSPILLERE

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3. Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for idretten og klubben min.

Trenervett gir kampvett:

 1. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god idrettsopplevelse for alle.
 2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
 3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. 
 5. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 6. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være trener i ungdomsidretten.


Levert av IdrettenOnline