Sportsplan Åssiden IF Håndball

Formålet med sportsplanen er å gi et enhetlig rammeverk for all aktivitet i regi av håndballgruppa i Åssiden IF og skal sørge for at utøverne våre får et trygt og utfordrende trenings- og konkurransemiljø.  Dette gjøres gjennom å gi en felles forståelse for klubbens retningslinjer og forventninger til den enkelte trener, lagleder, tillitsvalgt og forelder på de ulike alderstrinnene. Klubben har laget og vedtatt denne sportsplanen som skal benyttes av alle lag.


SPORTSPLAN ÅIF HÅNDBALL

Levert av IdrettenOnline