Åssiden Idrettsforening

Åssiden Idrettsforening

ÅRSMØTET UTSATT

Postet av Åssiden Idrettsforening den 15. Mar 2021


Grunnet oppblomstring i smitte har hovedstyret valgt å utsette årsmøtet.

I innkallingen åpnet vi for digital gjennomføring, men vi ønsker å gjennomføre i tradisjonelt format. 

Ny dato er 20. mai 2021.

Norges Idrettsforbund har gitt klubbene frist til 15. juni til å gjennomføre årsmøtet.

Følg med på denne siden for sakspapirer: https://www.aif.no/p/57549/arsmote-2021


0 Kommentar

Ny avtale med McDonalds Åssiden

Postet av Åssiden Idrettsforening den 14. Mar 2021

Vi er gleder oss over en ny og forbedret avtale i samarbeid med McDonalds Åssiden!

 

 

Kjetil Høst (bildet til venstre) er franchise eier for McDonalds-restauranten på Åssiden. Restauranten har vært en del av Åssiden siden 1997, og Kjetil har drevet den siden 2010. I tillegg eier han restaurantene på Gulskogen og Flå.

McDonalds Åssiden har vært en god støttespiller for Åssiden IF i 2020. Da med avtale om skilt på stadion, draktsponsor + kampsponsor for senior herre og til en fotballskole senior herre skulle gjennomføre i 2020. Fotballskolen planlegger vi istedenfor å gjennomføre i starten av årets sommerferie.

Nå øker McDonalds støtten betydelig for de neste tre årene med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Det er fordi Kjetil og McDonalds ser arbeidet Åssiden legger ned for bydelen. I en flerkulturell bydel er det viktig å omfavne alle.   

- Mangfold er noe vi har satset på, fordi vi mener at en blanding av mennesker med ulik bakgrunn gir en unik arbeidsdynamikk. Så hos oss er det 20 ulike nasjonaliteter ansatt. Det handler i bunn og grunn om å gi alle en sjanse. I tillegg er likestilling og rettferdighet noe som er svært viktig for oss. Både i toppledelsen og for de som møter arbeidslivet for første gang er vi opptatt av å ha en mest mulig lik kjønnsbalanse.

- En av våre viktigste oppgaver er å skape gode opplevelser både for gjestene våre og for hverandre. Vi tror at om vi sammen levendegjør noen væremåtene, og vil vi skape nettopp dette, sier Kjetil Høst og lister opp:

-Respekter og verdsett

-Skap gode opplevelser

-Vennlig og rask

-Vær deg selv

-Kos deg


Sammen om et varmere Åssia

Kjetil er en mann med hjerte for lokalsamfunnet hvor bedriften hører hjemme. Så selv om han bor på Åskollen er det også viktig for han å ivareta Åssiden-bydel. Da treffer samfunnsarbeidet som Åssiden legger ned veldig godt.  

- Åssiden IF står for alle de ovennevnte tingene som gjør at man virkelig kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Vi gjør så mye bra for Åssiden sine innbyggere, spesielt for de yngre. Det er viktig å få lov til å være en del av noe og her omfavner Åssiden IF de fleste, fra Håndball og fotball, og snart til E-sport og ikke minst Natteravner som passer på ungdommen i helgene.

I tillegg til den tidligere avtalen har restauranten på Åssiden tilbudt Åssia-meny hvorav 5kr per solgte meny går til Åssiden IF. Nå vil vi redefinere den sammen og etter hvert vil det komme en ny Åssia-meny.

 

Fast støtte til klubbens solidaritetsfond

Vi er veldig glade for å ha en person som Kjetil med på laget. Han bryr seg virkelig om lokalmiljøet, og det kom tydelig frem i samtalene vi hadde rundt ny avtale. Derfor har han som en ekstra del av pakken valgt å gi et fast årlig beløp på 10.000kr til klubbens solidaritetsfond. Kjetil og McDonalds går dermed foran og utfordrer våre andre sponsorer til det samme. Økonomi skal aldri være et hinder for å drive aktivitet i Åssiden IF. Vi takker ydmykt på vegne av de barn og unge på Åssiden som er avhengig av fondet

Klubben jobber med nye rutiner for solidaritetsfondet for både kontingent og utstyr. Det vil komme mer om dette senere.

 

Et bilde som inneholder tekst, person
Automatisk generert beskrivelse0 Kommentar

Vi trenger DEG!

Postet av Åssiden Idrettsforening den 11. Mar 2021


Har du lyst til å bidra i "klubben med hjerte for alle på Åssia"?Vi i Åssiden IF er en klubb med 1500 medlemmer. Det betyr at vi trenger frivillige blant annet som trenere, lagledere, styrer og utvalg. 

Nye mennesker inn til å bidra i sentrale roller, både for å styrke og fornye klubben. Det er ikke alltid like lett å foreslå seg selv til valg, men nå er muligheten her til å gjøre nettopp det. 


Fotballgruppa trenger spesielt to stykk til sitt fotballstyre (trykk på link under for rollebeskrivelse):

Arrangementsansvarlig - Fotball

Sport og utstyr - Fotball

Er du interessert? Send en mail til: fotball@aif.no  (leder fotballstyret) og oppgi navn og mobilnummer, så kontakter vi deg for en hyggelig prat om hva du kan tenke deg å gjøre. 


Allidretten ble i 2020 lagt inn under håndballgruppa, og håndballstyret ønsker en egen ansvarlig til å følge opp vår viktigste rekrutteringsarena (trykk på link under for rollebeskrivelse):

Allidrettsansvarlig

Er du interessert? Send en mail til: handball@aif.no  (leder håndballstyret) og oppgi navn og mobilnummer, så kontakter vi deg for en hyggelig prat om hva du kan tenke deg å gjøre. 


Alle rollene vil få god støtte fra våre to fulltidsansatte pluss mange andre flinke frivillige. Klubben har i 2020 ansatt en sportslig leder på fulltid. Dette er nytt og vi må finne ut av hvordan rollene skal se ut. Rollebeskrivelsene er altså ikke hogd i stein og det er mulig å utvikle rollene for fremtiden!


Er du interessert, men nysgjerrig på andre roller også? Send en mail til: post@aif.no (daglig leder)

og oppgi navn og mobilnummer, så kontakter vi deg for en hyggelig prat om hva du kan tenke deg å gjøre. Det er absolutt ikke noe krav om å ha aktive barn heller, så hvis dere kjenner noen som kunne tenke seg å bidra til det beste for barn og unge i et hyggelig og inkluderende miljø, er det bare å foreslå dem. 

Ta også gjerne kontakt med daglig leder på mobil 934 90 714 hvis ønskelig.0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Åssiden Idrettsforening 2021

Postet av Åssiden Idrettsforening den 25. Feb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Åssiden Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes 25. mars 2021 kl. 18:00 i Berskaughallen Ingeniør Rybergs gate 115, 3027 Drammen. Hvis koronaretningslinjene fra myndighetene forhindrer møtet forbeholder styret seg retten til å flytte møtet til digital plattform. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars til post@aif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema 2021.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. Du kan også følge med her: http://aif.no/p/57549/arsmote-2021

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Åssiden Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Åssiden Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Åssiden Idrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Hovedstyret  


0 Kommentar

Årlig møte håndball og fotball

Postet av Åssiden Idrettsforening den 9. Feb 2021

Velkommen til årlige møter i fotball og håndballgruppa.

Det avholdes IKKE tradisjonelle årsmøter i gruppene, men alle grupper som er organisert med eget gruppestyre skal avholde «et årlig møte» før årsmøtet i idrettslaget.

Intensjonen med de årlige møtene er at gruppenes medlemmer skal gå gjennom hva som er status på det som har skjedd i 2020 og godkjenne årsberetningen. Gruppene skal også selv innstille forslag til budsjett og tillitsvalgte fra gruppene til årsmøte i idrettslaget.

Vi anbefaler alle som er engasjert rundt klubbens aktiviteter å delta på årlig møte.

Årlig møte håndball
Torsdag 18. februar 18:00-20:00
Digitalt*
Buskerudveien 54

Årlig møte fotball
Torsdag 25. februar 18:00-20:00
Digitalt*
Buskerudveien 54

Sakspapirer for møtene inkludert regnskap, budsjett og årsmeldinger blir lagt ut på www.aif.no senest en dag før avholdelse av møtet. 

* Grunnet myndighetenes restriksjoner om å samles i større forsamlinger vil årlig møte i gruppene bli gjennomført digitalt. Mer om dette når innkalling til møtene legges ut!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline