Medlem- og aktivitetskontingent

Postet av Åssiden Idrettsforening den 11. Feb 2022

Da er det tid for utsendelse av medlemskontingent og aktivitetskontingent. Her følger noe info om hva og hvordan dette gjøres.


Medlemskontingent

Medlemskontingent betales en gang per år og gjelder for hele kalenderår. Dette betales av alle som er medlem i Åssiden IF, uavhengig om man er spiller, trener eller bare støttemedlem.

Prisen per kalenderår er 500kr for enkeltmedlemskap eller 700kr for familiemedlemskap som kan dekke inntil 7 personer i husstanden.

OBS! Ved overgangen til Spond Club som medlemssystem kan det bli feil på familiemedlemskap. Får du dobbelt enkeltmedlemskap eller annen feil ta kontakt på epost ingrid@aif.no for å korrigere.


Aktivitetskontingent

Dette er gruppene (fotball, håndball og esport) sine egne kontingenter som bare spillere skal betale. Aktivitetskontingenten er ment å dekke opp om kostnader knyttet til det å være aktiv i Åssiden IF. Kostnader knyttet til aktivitet er leie av fotballhallen, utstyr (baller, drakter, medisinbag), fellesutgifter (klubbhus og administrasjonskostnader), med mer.

Satser for aktivitetskontingent håndball

Satser for aktivitetskontingent fotball

Satser for aktivitetskontingent esport


Betaling

Betalingsforespørsel sendes ut via Spond.

Dere finner betalingsforespørsel under «Betalinger» øverst på forsiden av appen. Har du ikke installert Spond-appen får du mail hvor du kan betale via nett.

Aktivitetskontingenten er delt i to for å gjøre det enklere å betale med fritidskortet som er 1000kr pr halvår.


Støtteordninger og Fritidskortet

Klubbens kontingentrutiner kan dere lese mer om her: https://aif.no/p/38550/kontingentrutiner

Her står blant annet om hvordan man kan få hjelp om det er utfordrende å betale faktura: Foresatte, utøver eller lagleder kan kontakte Iselin Heggstad som jobber som ALLEMED-koordinator i Drammen (iselin.heggestad@frelsesarmeen.no / 408 00 574). Send gjerne SMS. Hun hjelper til med støtteordninger og har dialog med oss som klubb.

Ved betaling via Fritidskortet så skal navnet på barnet det gjelder registreres. Kontonummer er forhåndsutfylt. Mer info rundt fritidskortet kan dere lese her: https://aif.no/p/62878/fritidskortet

Etter noe erfaring er det mange som synes det er vanskelig å navigere i portalen for fritidskortet. Derfor ber vi deg sende en mail til ingrid@aif.no, for å få hjelp til med bruk av fritidskortet for de som har behov for det.

 

For andre spørsmål knyttet til betaling ta kontakt på mail ingrid@aif.noInnkalling til årsmøte i Åssiden Idrettsforening 2022

Postet av Åssiden Idrettsforening den 8. Feb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Åssiden Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag 8. mars 2022 kl. 18:00 på Åssiden klubbhus Buskerudveien 52B, 3024 Drammen. Hvis koronaretningslinjene fra myndighetene forhindrer planlagt gjennomføring av møtet forbeholder styret seg retten til å flytte møtet til Berskaughallen eller til digital plattform. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. februar til post@aif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema 2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. Du kan også følge med her: https://www.aif.no/p/64796/arsmote-2022

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Åssiden Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Åssiden Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Åssiden Idrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Hovedstyret  Årlig møte håndball og fotball

Postet av Åssiden Idrettsforening den 2. Feb 2022

Velkommen til årlige møter i fotball og håndballgruppa.

Det avholdes IKKE tradisjonelle årsmøter i gruppene, men alle grupper som er organisert med eget gruppestyre skal avholde «et årlig møte» før årsmøtet i idrettslaget.

Intensjonen med de årlige møtene er at gruppenes medlemmer skal gå gjennom hva som er status på det som har skjedd i 2021 og godkjenne årsberetningen. Gruppene skal også selv innstille forslag til budsjett og tillitsvalgte fra gruppene til årsmøte i idrettslaget.

Vi anbefaler alle som er engasjert rundt klubbens aktiviteter å delta på årlig møte.

Årlig møte håndball
Tirsdag 15. februar 18:00-20:00
Åssiden klubbhus
Buskerudveien 54, 3024 Drammen

Årlig møte fotball
Onsdag 23. februar 18:00-20:00
Åssiden klubbhus
Buskerudveien 54, 3024 Drammen

Sakspapirer for møtene inkludert regnskap, budsjett og årsmeldinger blir lagt ut på www.aif.no senest en dag før avholdelse av møtet.