Åpner for innendørstrening ungdom

Postet av Åssiden Idrettsforening den 29. Jan 2021Da har Drammen kommune oppdatert sin lokale forskrift som nå er på linje med den nasjonale forskriften. Dette betyr for hver idrett og treningsaktiviteten:


Allidrett:

Kan trene men uten foreldre tilstede i hallen. 


Fotball og håndball

Alle under 20 år kan nå trene normalt innendørs. Foreldre kan ikke være tilstede i hallen. 

Senior kan ikke trene. 


Huskeregler treningsaktiviteten:

 • Deltagerlister skalføres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
  • Bruk gjerne Laget Mitt eller Spond. 
 • Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne. 1-meters regelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen. 
 • Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF, Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund. 
 • Spillere med Covid-19 relaterte symptomer skal sendes hjem. 
 • Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. 
 • Det anbefales fortsatt en gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). (Treningsområdets utforming og størrelse må tas med i vurderingen når treningsgruppens størrelse fastsettes.) Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. 
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Rengjør utstyret ofte. 
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. 
 • Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. 
 • Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme.
 • Det er ikke mulighet for hospitering.
 • Om mulig bør offentlig transport unngås ved reise til/fra trening. 
 • Garderober er inntil videre stengt for bruk. 
 • Deltagernes bager ol. skal ligge med minst 1 meters mellomrom.
 • Alle må begrense opphold i hallene i størst mulig grad
  1. For å unngå større ansamlinger skal treningene være avsluttet 5 minutter før neste lag har trening, gi umiddelbart plass til neste lag, uten trengsel
  2. Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen.


OPPDATERT ALTERNATIVE TRENINGSTIDER FOTBALLInnspill til Drammen kommune

Postet av Åssiden Idrettsforening den 26. Jan 2021

Tør vi å gamble med fremtiden til våre unge - vår viktigste valuta?

Innspill til Drammen kommune vedr. retningslinjer for idrett. 

Fra: Åssiden Idrettsforening og Konnerud Idrettslag med støtte fra Drammen Idrettsråd, Glassverket IF, Ski- og Ballklubben Drafn, Mjøndalen IF, Strømsgodset IF, Drammens Ballklubb, Strømm IF og Birkebeineren IF.Mange valg tas i denne pandemien rundt problematikken om økonomi – toppidretten er åpen fordi det er arbeidsplasser, ok. Eller?

Tør vi gamble med vår viktigste verdi? - Ungdommene våre og deres helse?


Det er lett å måle tapet i liter øl som blir dårlig på lager, men langtidskonsekvensene av at unge ikke får en normal hverdag er vanskelig å måle i kroner og øre.   

Dette er ikke en klagesang, vi har stor forståelse for mange tiltak som gjøres, men av og til må man sette foten ned og ytre sitt standpunkt. Den som tier samtykker, og vi kan ikke være stille rundt dette. Ungdommene våre må tilbake i all fritidsaktivitet – og trening. 

Dette brevet ble forfattet før helgen og utbruddet i Nordre Follo. I etterkant har det vært en god diskusjon hvorvidt brevet passer seg nå da vi har forståelse for at det er en alvorlig situasjon. Som Drammen kommune avventet vi de nasjonale retningslinjene (kommunen ba regjeringen om å sette disse tiltakene), og regjeringen er tydelige på at tilbudet til barn og ungdom skal opprettholdes i de 15 randsonekommunene. 

Lagidrettene har snart i ett år levd med mer eller mindre strenge restriksjoner. Mange voksne har ikke hatt en normal treningsøkt siden begynnelsen av mars, og ungdom over 13 år har hatt meget strenge regler siden begynnelsen av november. Dette har gått ut over all idrett i Drammen, og har rammet spesielt innendørs idretter hardt, som for eksempel håndball. 

Vi vil påstå at idrettsarenaen er den viktigste arenaen for opprettholdelse av en god fysisk-, psykisk- og sosial helse. Idretten sliter allerede med stort frafall i ungdomsskolealder, og vi er meget bekymret for at frafallet øker med en videreføring av dagens tiltak, som hindrer hallidretter å trene i ungdomsalder. Ungdommene våre må tilbake i normal treningsaktivitet.

Ett eksempel på den prekære situasjonen finner vi i Åssiden IF hvor de dessverre måtte starte 2021 med å trekke et av ungdomslagene fordi flere spillere har sluttet gjennom disse månedene. Klubben stod i fare for å miste tilbudet til en hel årgang. Mangel på kampaktivitet og normal treningshverdag i hallen er hovedårsaken.

For både utøvere og trenere faller en allerede tynnslitt motivasjon uke for uke. Og ja, man kan trene ute. Flinke og kreative trenere finner alternative opplegg, gjør andre idretter og strekker strikken så langt det lar seg gjøre for å opprettholde sosiale møteplasser – men denne situasjonen har vart lenge nå. Det har seg sånn at en viktig faktor for deltagelse i en spesifikk idrett ligger i særegenheten til den idretten som utøves, håndballspillere liker, ikke overraskende, å trene håndball. Det lar seg ikke gjøre ute på denne årstiden. 

De alle fleste lagene vil nok klare seg gjennom denne runden også, men den store bekymringen vår er at de som faller fra kanskje er de som trenger idretten, og det den har å gi, aller mest. 

Vi treffer ungdommen i hverdagen, vi ser utviklingen, og vi er veldig bekymret. 

Idretten handler om så veldig mye mer enn at vi skal vinne fotball eller håndballkamper akkurat nå. Når alt kommer til alt, er det kanskje det minst viktige. Idretten skal være fristedet, en pause fra hverdagen. En pause fra problemene hjemme, på skolen, eller et avbrekk i en stressende hverdag. Når vi velger å stenge ned alt så fratar vi barn og unge det normale i hverdagen, og akkurat nå så er det kanskje det “normale” de trenger for at den fysisk og psykiske helsen ikke skal “knekke”. Vi tror det må være mye bedre at unge møtes under kontrollerte forhold i en idrettshall med voksne tilstede, og hvor smittevern tas på alvor, enn at de skal henge på kjøpesentre rundt om i byen. Mange ungdommer står nå uten rammer, uten fritidstilbudet (eller en helt annen variant enn hva de ble med på), de kjeder seg, de sprenger postkasser, sloss på senter eller tenner på fretexconaintere. 

Idrettslagene har tidligere i år vist at de har meget god kontroll på smittevernrutiner, og fulgt alle forskrifter og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter. Håndballklubbene, idrettslagene og idrettshallene har gjennom hele året vist at de tar dette på alvor, og har meget strenge regler for å hindre smittespredning. Oppfølgingen av reglene har vært eksemplarisk. Enkeltutbrudd har blitt behandlet etter alle forhåndsregler. Foreldre stiller som hallvakter, publikum holder seg unna, og frivillige vasker toaletter og innbytterbenker. 

Spørsmålet som må stilles er: hvor stor har egentlig smittespredningen vært i breddeidretten?
Dette må noen andre enn idretten svare opp for, vi er ikke eksperter. Spørsmålet må likevel ligge til grunn når tiltakene videreføres for denne sårbare gruppen. Vi ønsker å legge ved et utdrag fra aftenposten og fastlege Tonje Haugen (19.01.21): «Det finnes ingen dokumentasjon på at det er stor smittespredning blant barn og unge. Tvert imot. Barn og unge ser ut til i liten grad å spre smitte. Folkehelseinstituttet har publisert en studie (Brandal et al., 2020) der de har kartlagt smitteveien fra 13 barn ved barneskoler i Oslo og Viken. 1 prosent av nærkontaktene testet positivt. Det er et svært lavt tall.»

Videre vil vi vise til anbefalingene og bekymringen til barneombudet fra 12.01.21 der de skriver: 

«Barneombudet er bekymret for konsekvensene det får for barn og unge at fritidsaktiviteter ikke har startet opp etter igjen etter jul. For mange barn og unge er fritidsaktiviteter som idrettsaktiviteter, fritidsklubber og korps, viktige mestringsarenaer og møteplasser. Gjennom fritidsaktiviteter kan barn og unge oppleve mestring og være sammen med jevnaldrende og andre voksne. Dette kan være med å sikre inkludering og gode positive opplevelser i en vanskelig tid. For barn i sårbare situasjoner og barn med særlige utfordringer har det ekstra store konsekvenser at disse viktige arenaene ikke lenger er tilgjengelige. Nedstengingen kan også gjøre at en del barn og unge ikke starter med fritidsaktiviteter som kan være viktige for dem, og den kan også føre til økt frafall blant de som ikke får et tilbud i en periode».

Barneombudet peker også på at nedstenging av fritidsaktiviteter kan påvirke smitteutviklingen lokalt negativt. Regjeringens koordineringsgruppe har i sin niende rapport understreket at et problem med å stenge ned organiserte fritidsaktiviteter med smittevernregler, kan være at barn og unge møtes på uformelle arenaer uten tilsvarende regler. De anbefaler derfor ikke dette tiltaket. Vi ber om at den delen av anbefalingen som gjelder barn og unge under 20 år ikke videreføres. Hvis det ikke er mulig å trene som normalt inne, så ber vi i det minste om å få trene med avstand innendørs

Tyngden av beslutningene som tas av styringsorganer skal det ikke tas lett på, det skal være gode argumenter. Vi i idretten har vanskelig for å forstå, om det finnes viktigere tiltak enn at det åpnes for ungdomsidretten her i Drammen. 

Vi ser forventningsfullt til de folkevalgte i Drammen.Håndballskole vinterferien 2021

Postet av Åssiden Idrettsforening den 22. Jan 2021

Vi gleder oss til å arrangere håndballskole i vinterferien 2021!


Det blir håndballskole i samarbeid med Rema1000 og Norges Håndballforbund. Det gir t-skjorte, egen håndball, drikkeflaske og diplom til hver enkelt deltaker. 


Klikk her for påmelding!


Om håndballskolen: 

For alle gutter og jenter i alderen 6-13 år.

Mandag-Torsdag 09.00-16.00

Der vil være mulighet for etter avtale med Bo og levere før 9 og hente etter 16.

Vi deler inn i grupper basert på fødselsår, og differensierer innenfor gruppa.

Gruppeinndelingen kan endres gjennom uka.

Bilder og videoer fra håndballskolen legges ut på Åssiden IF hjemmeside og Facebook side. Si fra om dere ikke ønsker og bli med på bilde eller video


Praktisk informasjon:


Daglig program i Berskaughallen

09.00 Oppmøte og Info om dagen

09.30-11.30 Trening (Nyt tema hver dag)

11.30-13.00 Lunsj/Brød Mat og frukt

13.00-15.00 Kamper

15.00-16.00 Opprydning av alle deltakere/trenere. Henting og ut sjekk

Hva får deltakerne?

En kvalitets uke med kompetente og engasjerte trenere.

T-skjorte, håndball, drikkeflaske og diplom.

Hva kreves av deltakerne?

Oppmøte til tiden hver dag med nok energi.

Gode bevegelige klær godt innkjørte inne sko.

Bidra positivt og respekter omgivelsene rundt deg. 
Oppdatering Covid-19

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Jan 2021


Drammen kommune viderefører forskrift fra 18. desember, som er strengere enn de nasjonale som ble presentert mandag 18. januar av statsministeren.


Dette betyr:

 • Barn i barneskolealder (7.klasse) og yngre kan trene innendørs.
 • Fra og med ungdomsskolealder (8.klasse) kan trene som normalt med kontakt utendørs.
 • Senior kan trene utendørs med en metersavstand og i grupper på inntil 10 deltakere samtidig i tillegg til trener. 


Berksaughallen

Åpner for trening for håndball til og med 7. klasse. 


Allidrett

Vi sender ut informasjon om allidrett i løpet av uken, men jobber for oppstart tirsdag 26. januar. 


Fotballhallen

For å begrense kohorter har vi satt opp alternative treningstider i fotballhallen frem til ungdom kan trene inne igjen og for å begrense antall kohorter i hallen samtidig. Det er viktig å presisere at dette er et midlertidig oppsett og gjelder frem til ny beskjed er gitt. Se fullt alternativt oppsett her..

 
EMS Åssia Cup 2021

Postet av Åssiden Idrettsforening den 14. Jan 2021


Eat Move Sleep Åssia Cup 2021 er lansert og vi har allerede mottatt våre første påmeldinger!

Vi håper smittesituasjonen letter og vaksineringen er kommet så langt at vi kan gjennomføre cupen som før. Uansett vil fokuset vårt være at det skal være en trygg og god opplevelse for barna.

Det er også korona-garanti for lag som melder seg på. Det betyr full refusjon ved avlyst arrangement. 

Cupen har en ambisjon om å være Norges morsomste barnefotballcup!

Følg med her for mer info rundt cupen på klubbens side: http://aif.no/p/25167/eat-move-sleep-assia-cup-2021


PÅMELDING HERÅpner for utendørstrening

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Jan 2021

Klubben valgte å stanse alt i går mandag inntil vi hadde oversikt da klubben ønsker å være en bidragsyter i å redusere smitte og tar situasjonen på alvor. Etter å ha sett Drammen Kommune sin forskrift, sammen med nasjonal veileder for smittevern i idrett, Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund har klubben valgt å åpne for utendørstrening for de lag som ønsker det. 

Om noen spillere, foreldre, trenere eller lagledere ønsker å ta pause av hensyn til smittesituasjonen så skal dette respekteres fult ut av alle i og rundt de enkelte lag. Medfører dette at et lag ikke kan ha aktivitet, men det er spillere som ønsker trening kan daglig leder eller sportslig leder kontaktes via lagets trener for å finne løsninger innenfor smittevern. 

Vi understreker at de av våre lag som ønsker å arrangere trening utendørs må til en hver tid forholde seg til smittevern: 

 • Minimum en meters avstand til en hver tid- Dette gjelder også under aktivitet. 
 • God hånd og hostehygiene og forsterket renhold.
 • Føler du deg syk bli hjemme.
 • Alle som deltar i økten skal registreres. 
 • Gruppen skal være fast over tid og det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 spillere. 
  • For de over 20år er det maks 10 per gruppe pluss trener. 

For siste punkt ber vi lagene våre så langt det er mulig å opprettholde spillernes sosiale kohorter og kohorter fra skolen. Hvis en spiller da blir alene og faller utenfor så må man selvsagt finne en fornuftig løsning. 

Kunstgressbanen på stadion er dekket av snø og kan ikke benyttes til ordinær fotballaktivitet. Derfor må man finne alternative løsninger for økter. Håndballforbundet har kommet med en rekke gode forslag til alternative økter man kan gjøre i fellesskap og med god avstand. Dette er også relevant for fotball-lagene våre. Se her for forslag til økter

Har noen lag behov for mer antibac eller såpe så ta kontakt med daglig leder!Stans i aktivitet

Postet av Åssiden Idrettsforening den 4. Jan 2021

Etter regjeringen i går innførte strengere smittevernstiltak blir det midlertidig stans i all aktivitet i Åssiden IF.

 

Regjeringen la søndag kveld frem retningslinjer som gjelder i perioden 04.01-17.01 og varslet at en ny vurdering vil gjøres om mulig forlengelse av restriksjonene. 

 

For idretten sier retningslinjene som følger (Hentet fra regjeringen.no): 

 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

 

Dette betyr at allidrett ikke starter opp som planlagt. Foreløpig dato for oppstart er dermed tirsdag 19. januar, men med forbehold om at smittevernstiltakene kan forlenges.

 

For håndball vil det ikke være mulig med innendørs trening, og inntil videre vil også være stans i utendørstrening.

 

For fotball vil det ikke være mulig med innendørs trening, og inntil videre vil også være stans i utendørstrening.

 

Akkurat nå er det ikke mulig å trene på banene våre da de er snølagt. Derfor blir kommunen forespurt om de kan brøyte banen i denne ekstraordinære situasjonen for å tilrettelegge for utendørs aktivitet med god avstand om tiltakene mot innendørstrening forlenges.